Lịch thi kỳ phụ 9 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT

Khoa CNTT thông báo lịch thi kỳ phụ 9 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT theo file đính kèm.

Lưu ý: Nếu môn nào giảng viên chủ động dời lịch thì thí sinh theo lịch hẹn của GV. Nếu không mặc định theo file.

Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách thi sinh viên liên hệ thầy Mạnh - số điện thoại: 0906.031.665 (trong giờ hành chính)