Lịch thi môn Vật lý đại cương - K72 sinh viên khoa CNTT

Lịch thi và giảng viên môn Vật lý đại cương 1

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm.