Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 7 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 2)

Những SV đã đăng kí các lớp bị hủy dưới đây, những SV học lại, học cải thiện chưa kịp đăng kí và những SV học mới nếu có nhu cầu đăng kí bổ sung vào các lớp được mở sẽ sử dụng tài khoản cá nhân để đăng kí trên trang qldt.utt.edu.vn trong ngày 23/6/2022 (Lưu ý: SV sẽ không được phép hủy đăng kí).

SV nhớ nộp học phí đúng hạn (hoàn thiện nộp học phí xong trước ngày 19/7/2022)

Danh sách các học phần bị hủy (do ít SV đăng kí) trong Đợt 7 năm học 2021-2022:

1 Cấu tạo ô tô-2-21-7 (P7_DC_68_2122_2_Dot 7_DC3OT47_Lop01)
2 Đồ án Cơ điện tử-2-21-7 (P7_DC_68_2122_2_Dot 7_DC3CO62_Lop01)
3 Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC3CO70_Lop01)
4 Đồ án chi tiết máy-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC2CK63_Lop01)
5 Đồ án Kết cấu Nhà BTCT-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC3DD62_Lop01)
6 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC3HT21_Lop01)
7 Kết cấu thép-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC2DD51_Lop01)
8 Kiến trúc dân dụng và công nghiệp-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC3DD41_Lop01)
9 Kỹ thuật vi điều khiển-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC3ME22_Lop01)
10 Lập trình di động-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC3HT31_Lop01)
11 Lập trình Java nâng cao-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC3HT25_Lop01)
12 Linh kiện điện tử-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC2CN18_Lop01)
13 Mạng không dây và di động-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC3TM73_Lop01)
14 Ứng dụng điện tử truyền thông trong ITS-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC3DT37_Lop01)
15 Ngôn ngữ lập trình C-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC2TT23_Lop01)
16 Nguyên lý Hệ điều hành-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC2HT12_Lop01)
17 Thí nghiệm ô tô-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC3OT54_Lop01)
18 Thủy văn công trình (+BTL)-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC2CD53_Lop01)
19 Thực tập Điện tử viễn thông-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC4DT23_Lop01)
20 Thực tập Lắp ráp điện tử-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC4DT22_Lop01)
21 Tin học đại cương-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC1TT43_Lop01)
22 Toán học rời rạc-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC2HT42_Lop01)
23 Trí tuệ nhân tạo-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC3HT12_Lop01)
24 Web thế hệ mới-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC3TM85_Lop01)
25 Xử lý tín hiệu số-2-21-7 (P7_DC_70_2122_2_Dot 7_DC2DT65_Lop01)

Tệp đính kèm