Thông báo đăng ký làm lại Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên K68, K69 Khoa CNTT đợt năm 2023

Khoa CNTT thông báo cho các sinh viên có nguyện vọng làm lại đồ án tốt nghiệp (đợt năm 2023) như sau:

 1. Đối tượng:
  • Sinh viên K68, K69 (đã hoàn thành, có điểm toàn bộ các học phần Thực tập)
  • Sinh viên K67 (đã có quyết định gia hạn)
 2. Các bước đăng ký:
 3. Hạn cuối nhận đơn:
  • 16h00 ngày 14/7/2023
 4. Lưu ý:
  • Khoa và Bộ môn sẽ xét duyệt Giảng viên hướng dẫn và Đề tài đồ án theo nguyện vọng của SV và có thể thay đổi lại.
  • Trường hợp SV chưa đề xuất được Giảng viên hướng dẫn và Đề tài đồ án, Khoa và Bộ môn sẽ giao đề tài và phân công GV hướng dẫn.