Thông báo danh sách sinh viên K72 Khoa Công nghệ thông tin trong diện xử lý học vụ 7/2024

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ thuộc diện thôi học. Đề nghị sinh viên liên hệ với GVCN xác nhận tình trạng học tập.

  • Sinh viên Khoá 72 trong danh sách có nguyện vọng tiếp tục học phải làm Đơn xin tiếp tục học tập có ý kiến của gia đình và Giáo viên chủ nhiệm (theo mẫu, phần Biểu mẫu trên website) gửi về Văn phòng khoa P401 - H3 trước 17h00 ngày 08/07/2024.
  • Sau thời gian trên khoa sẽ không giải quyết và gửi danh sách xử lý "THÔI HỌC" về Phòng Đào tạo.

Danh sách sinh viên xem theo file đính kèm!


Tệp đính kèm