Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên K73 khoa CNTT

Văn phòng Khoa (VPK) CNTT thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên K73 khoa CNTT như sau:

  • Lệ phí thi vòng 2: 35.000đ/môn/sv
  • Đại diện lớp tập hợp và thu lệ phí theo danh sách lớp mình (Danh sách tải xuống tại đây), nộp về cho thầy Mạnh - VPK P407 H1 trước 17h00 ngày 30/3/2023 (Lưu ý: nộp theo lớp, không nộp lẻ từng SV).
  • Thời gian thi các môn: SV xem tại file đính kèm.
  • Danh sách SV đủ điều kiện thi, danh sách phòng thi: Sẽ được cập nhật vào ngày 31/3/2023.
  • SV đóng tiền theo danh sách bất kể có tham gia thi hay không (trừ trường hợp đã nghỉ học hoặc bảo lưu). Trường hợp không đóng tiền sẽ không thể tham gia học lại, thi lại các đợt tiếp theo. 
  • Mọi thắc mắc về kế hoạch thi sinh viên liên hệ thầy Triệu Đình Mạnh SĐT: 0906031665 trong giờ hành chính.