Thông báo lịch thi - Danh sách thi kỳ phụ 8.1/2024 và thi vòng 2 kỳ phụ 9/2023

Văn phòng Khoa (VPK) CNTT thông báo kế hoạch thi kỳ phụ 8.1/2024 và thi vòng 2 kỳ phụ 9/2023 cho sinh viên khoa CNTT.

Mọi thắc mắc về kế hoạch thi sinh viên liên hệ thầy Triệu Đình Mạnh SĐT: 0906031665 trong giờ hành chính.