Thông báo mở Đăng ký đợt HỌC LẠI (HL), HỌC CẢI THIỆN (HCT) cho SV khoa CNTT (ĐỢT 6 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2023 - 2024)

Khoa CNTT thông báo mở Đăng ký đợt HỌC LẠI (HL), HỌC CẢI THIỆN (HCT) cho SV (ĐỢT 6 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2023 - 2024) như sau:

 • Thời gian học dự kiến: Từ tháng 06 – 07/2024 (5 - 6 Tuần)
 • Đối tượng:
  • Sinh viên các khóa K69 – K70 của khoa CNTT (Khoa khác không đăng ký)
  • Sinh viên K68 của khoa CNTT phải có Quyết định gia hạn thời gian học mới được đăng ký.
  • Sinh viên khóa K71 đến K74 không đăng ký
  • Chỉ đăng ký học lại với tình trạng môn học ghi HỌC LẠI trên tài khoản qldt.utt.edu.vn (HỌC MỚI không được đăng ký);
  • Có thể đăng ký HỌC CẢI THIỆN là những môn có điểm F, D, D+, C
  • Với môn tình trạng là THI LẠI sinh viên liên hệ Văn phòng khoa khoa CNTT (Thầy Mạnh) để chuyển trạng thái thành HỌC LẠI (nếu đã qua 2 vòng thi chưa Đạt)
 • Các bước để đăng ký:
  • Bước 1: Sinh viên điền thông tin môn đăng ký đầy đủ theo Forms. Nhiều môn điền thông tin nhiều lần (không điền gộp thông tin) tại link: (link đã hết hạn) Thời hạn điền thông tin trước 17h00 ngày 23/06/2024.
  • Bước 2: Chờ thông báo tiếp theo trên các trang của khoa CNTT: https://fit.utt.edu.vn/ ; https://www.facebook.com/cntt.utt ; Hoặc email cá nhân đã đăng ký theo forms. Dự kiến sẽ có thông báo lần 2 trước ngày 05/07/2024 (qua email).
 • Lưu ý quan trọng:
  • Sinh viên đọc kĩ nội dung khi điền Forms
  • Những Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện đề xuất luôn lịch học phải đề xuất đủ thời lượng (số tiết). Tối đa 4 môn trong đợt học này.
  • Những Sinh viên chưa có đầy đủ điểm liên hệ với Văn phòng khoa 401- nhà H3 để được giải quyết trước khi đăng kí học.
  • Sinh viên điền đúng thông tin cá nhân để nhận thông báo, sinh viên đăng ký nhiều môn tự đề xuất lịch học để không bị trùng, nếu trùng phải giảm bớt môn đăng ký.
  • Sinh viên chịu trách nhiệm với thông tin đăng ký của mình.

Tệp đính kèm