Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 12 - Năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT (Lần 1)

HỌC KÌ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 (ĐỢT 12 - NĂM HỌC 2022 - 2023) bắt đầu từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 12/02/2023, THI KẾT THÚC HỌC PHẦN từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 19/02/2023.

 1. Đối tượng tham gia:
  • SV học lại (là SV có điểm học phần F; hoặc Tình trạng môn học HỌC LẠI)
  • SV học cải thiện (là SV có điểm học phần: D, D+, C);
  • SV học mới (học bù, học vượt).
 2. Lưu ý:
  • Những SV đã đủ điểm, chờ xét công nhận tốt nghiệp KHÔNG ĐƯỢC đăng kí học cải thiện.
  • Nếu tình trạng môn học đang là THI LẠI thì không thể đăng ký, phải cập nhật lại tình trạng môn học.
  • Lịch học đề xuất phải tránh lịch học các HP NHà trường dự kiến mở (chi tiết xem file đính kèm).
 3. Các bước thực hiện như sau:
  • Bước 1: Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào forms: https://forms.gle/V4U4PoYPWtkoYAUB9 Thời gian đăng ký đến: hết ngày 26/11/2022
  • Bước 2: Sau khi có thông tin đăng ký Văn phòng khoa sẽ ra thông báo lần 2 trước 12h00 ngày 27/11/2022 kèm theo danh sách thông tin sinh viên đăng ký. Khi đó các sinh viên tự liên hệ với nhau thống nhất lịch học và gửi thông tin bằng bản cứng về Văn phòng khoa theo mẫu file excel (trong thông báo lần 2).
 4. Quan trọng:
  • Nhà trường đã có một số môn học chắc chắn sẽ mở (danh sách theo file đính kèm), sv không đăng ký thêm vào form. Ngoài ra các môn này cũng đã có lịch học cố định, vì vậy các lớp do sv đăng ký mở thêm sẽ phải tránh lịch học các môn Nhà trường dự kiến mở.