Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 12 - Năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT (Lần 2)

HỌC KÌ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 (ĐỢT 12 - NĂM HỌC 2022 - 2023) bắt đầu từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 12/02/2023, THI KẾT THÚC HỌC PHẦN từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 19/02/2023.

 1. Đề xuất lịch học kỳ phụ:
  • Sinh viên tải và xem trong file đính kèm danh sách các sv đăng ký cùng môn học của mình.
  • Các sinh viên tự liên hệ với nhau thống nhất lịch học và gửi thông tin đề xuất lịch học bằng bản cứng về Văn phòng khoa - gặp thầy Phương (P407 H1) (Mẫu bản cứng tải trong file đính kèm). 
  • Thời gian nộp: 9h-17h ngày thứ 2 (28/11/2022). (Sau thời gian trên môn nào ko nộp đăng ký thì mặc định là không mở lớp).
  • Lưu ý:
   • Học kì phụ chỉ có 5 tuần.
   • Phải đảm bảo đủ thời lượng quy định của học phần (ví dụ môn học có 60 tiết, học trong 5 tuần, tức là 1 tuần phải học 12 tiết môn đó).
   • Lịch học đề xuất phải tránh lịch học các HP NHà trường dự kiến mở (đã thông báo trong lần 1).
   • Các môn học có từ 3 sv đăng ký trở xuống sẽ không đủ điều kiện mở lớp, vì vậy ko cần nộp bản cứng đề xuất học.
 2. Thao tác đăng ký trên trang cá nhân:
  • Tất cả SV phải rà soát lại mật khẩu đăng nhập vào trang http://qldt.utt.edu.vn/, nếu cần thiết có thể đổi mật khẩu trên các thiết bị đáng tin cậy. Nhà trường không giải quyết các trường hợp SV phản ánh người khác dùng tài khoản cá nhân của bản thân SV để đăng kí học.
  • SV nộp tiền học về tài khoản của Nhà trường từ 26/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022.
  • Những SV chưa có đầy đủ điểm (đặc biệt là các SV bỏ thi lại) liên hệ với phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT  để được giải quyết trước khi đăng kí học.
  • SV có thể đăng kí học cùng với các khóa khác (chọn trong mục "Thời khóa biểu khóa:" ở phần đăng kí học), lưu ý: cần chú ý việc trùng lịch học giữa các lớp học phần.
  • Sau khi hoàn thành việc đăng kí / hủy, SV Thoát (Đăng xuất) khỏi tài khoản rồi Đăng nhập lại để kiểm tra kết quả cuối cùng và phải chụp lại ảnh màn hình kết quả cuối cùng (thể hiện rõ thông tin cá nhân và kết quả đăng ký / hủy cuối cùng).
  • Những SV có nhu cầu hủy đăng kí học nhưng không hủy trong thời hạn cho phép (từ 0h00 ngày 06/12/2022 đến hết ngày 08/12/2022) vẫn phải nộp học phí cho các học phần đã được đăng kí cho dù SV có học hay không.
  • Những SV không nộp đủ học phí đúng hạn sẽ không được dự thi vòng 1. Nếu tiếp tục không nộp đủ học phí trước khi thi vòng 2 sẽ không được dự thi vòng 2 và không được công nhận kết quả học nhưng vẫn bị tính là nợ học phí.
  • Các lớp bị hủy, ghép sẽ được công bố chính thức trên trang https://utt.edu.vn/daotao hoặc gửi về các Văn phòng khoa trước ngày 13/12/2022.
  • SV gặp khó khăn trong quá trình đăng kí học, có thể liên hệ Văn phòng tiếp công dân và người học để được giải đáp (Lưu ý: SV đọc kĩ các nội dung trong thông báo này trước khi liên hệ giúp đỡ).