THÔNG BÁO NỘP QUYỂN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 NGÀNH HTTT, CNTT NĂM 2022

 Sinh viên K69 làm đồ án tốt nghiệp ngành HTTT, CNTT nộp 2 quyển đồ án kèm 01 đề cương chi tiết (đã được Bộ môn duyệt) về Bộ môn để tiến hành phân phản biện và lập hội đồng bảo vệ. Các yêu cầu nộp đồ án như sau:
1. Hai cuốn đồ án phải được xác nhận (có chữ ký) đồng ý cho bảo vệ của giáo viên hướng dẫn
2. Địa điểm nộp là phòng 406 nhà H1
3. Thời gian nộp từ 14h -17h thứ 4 ngày 25/5/2022 cụ thể:
14h00-14h30: 69DCHT21
14h30-15h00: 69DCHT22
15h00-15h30: 69DCHT23
15h30-16h00: 69DCTT21
16h00-16h30: 69DCTT22
16h30-17h00: 69DCTT23
P/s: 
- Khi đi nộp quyển đồ án đề nghị các em sinh viên đảm bảo an toàn trong phòng dịch Covid: Như đeo khẩu trang, sát khuẩn, đảm bảo dãn cách, v.v.)
 
-  Bộ môn phân công Cô Thuận và Thầy Bảo Sơn phụ trách thu Đồ án. Đề nghị 2 Thầy/Cô kiểm tra đúng định dạng của của Đồ án và đủ chữ ký của GVHD mới tiến hành thu.
 

Tệp đính kèm