Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 01/2022)

Chi tiết sinh viên xem tại link:

https://utt.edu.vn/daotao/tin-tuc/thong-bao/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-thi-danh-gia-trinh-do-tieng-anh-noi-bo-cho-sv-csdt-ha-noi-dot-thang-012022-a13859.html

 


Tệp đính kèm