Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 03/2022)

 
Chi tiết sinh viên xem tại link: 
 
 
 

Tệp đính kèm