Thông báo về thời gian học trực tuyến - CSĐT Hà Nội

Các lớp học trực tuyến theo thông báo: https://utt.edu.vn/daotao/tin-tuc/thong-bao/tin-tuc/thong-bao/ke-hoach-hoc-tu-2822022-csdt-ha-noi-a13896.html sẽ học trực tuyến đến hết ngày 25/3/2022 cho đến khi có thông báo mới.

Tình hình dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp nên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của SV. Do vậy, SV cần thường xuyên cập nhật thông tin về kế hoạch học tại https://utt.edu.vn/daotao.


Tệp đính kèm