THÔNG BÁO V/V MỞ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI SINH VIÊN KHOA CNTT THÁNG 5 - 2022

  • Thời gian học dự kiến: Tháng 7/2022

 -      Đối tượng:

           + Chỉ sinh viên khoa CNTT (sinh viên khoa khác không đăng ký)

           + Chỉ đăng ký học lại, học cải thiện là những môn có điểm D, D+, C (học mới không được đăng ký)

 - Sinh viên thực hiện các bước như sau:

     + Bước 1: sinh viên điền thông tin đầy đủ theo forms, nhiều môn điền thông tin nhiều lần tại link

                    https://forms.gle/jiq9P8zB5TKwaqbs9    

     + Bước 2: Thời hạn điền đăng ký trước 17h00 ngày 31/5/2022

Lưu ý:

  • Sinh viên đã đăng ký nhiều môn tự đề xuất lịch học để không bị trùng, nếu trùng tự động giảm bớt môn đăng ký.
  • Những SV chưa có đầy đủ điểm liên hệ với phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT để được giải quyết trước khi đăng kí học.
  • SV cân nhắc kĩ trước khi đăng kí, những SV đã gửi đăng kí theo forms mẫu sẽ không được phép hủy (trừ khi môn đó không đủ điều kiện mở lớp)
  • Các thông báo tiếp theo sinh viên khoa CNTT theo dõi trên các trang https://fit.utt.edu.vn/; https://www.facebook.com/fit.utt.

Tệp đính kèm