Thông tin phản hồi về đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2022 cho sinh viên khoa CNTT

VPK thông tin phản hồi về đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2022 cho sinh viên khoa CNTT theo như file đính kèm. Các bạn chưa đạt về chứng chỉ ngoại ngữ sẽ bổ sung tiếp vào đợt sau.