Hoạt động sinh viên

Danh sách xét tốt nghiệp chính thức đợt tháng 12/2022

Danh sách xét tốt nghiệp chính thức đợt tháng 12/2022.

Thông báo thời khoá biểu Kỳ phụ 12 năm học 2022-2023

Thông báo thời khoá biểu Kỳ phụ 12 năm học 2022-2023.

Thông báo Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 01/2023)

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 01/2023), cụ thể như sau:.

Thông báo mở Đăng ký đợt HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho SV Khoa CNTT (ĐỢT 1 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023)

Khoa CNTT thông báo mở Đăng ký đợt HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho SV (ĐỢT 1 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023).

Thông báo mở lớp bồi dưỡng, ôn tập thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ đợt tháng 12/2022

Thông báo mở lớp bồi dưỡng, ôn tập thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ đợt tháng 12/2022.