Hoạt động sinh viên

Thông báo về thời gian học tại trường của sinh viên đại học, cao đẳng, đại học liên thông, cao đẳng liên thông hệ chính quy

Thông báo về thời gian học tại trường của sinh viên đại học, cao đẳng, đại học liên thông, cao đẳng liên thông hệ chính quy.

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 3 (Kỳ phụ 3) - Năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT (Lần 2)

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV (ĐỢT 3 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023) từ 20/3/2023 - 28/5/2023..

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 3 (Kỳ phụ 3) - Năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT (Lần 1)

Thông báo mở đăng ký học kỳ phụ - Đợt 3 (Kỳ phụ 3) - Năm học 2022-2023 cho sv khoa CNTT (Lần 1).

Thông báo mở đăng ký học lại các học phần thực tập dành cho sv K68 K69 (K67 đã có qđ gia hạn) Khoa CNTT

Thông báo mở đăng ký học lại - các học phần Thực tập chuyên ngành, Thực tập doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên K68-K69 (K67 đã có QĐ gia hạn) khoa CNTT.

Danh sách thi vòng 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên K70 K71 K72 khoa CNTT

Danh sách thi vòng 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên K70 K71 K72 khoa CNTT.