Hoạt động sinh viên

Thông tin phản hồi về đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2022 cho sinh viên khoa CNTT

Thông tin phản hồi về đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2022 cho sinh viên khoa CNTT.

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022.

Thông báo kế hoạch thi dự kiến vòng 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Đợt 1 các lớp K72 HT,TT,DT)

Thông báo kế hoạch thi dự kiến vòng 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Đợt 1 các lớp K72 HT,TT,DT).

Thông báo bổ sung kế hoạch thi vòng 2 môn Toán 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên K72

Văn phòng Khoa CNTT thông báo bổ sung kế hoạch thi vòng 2 môn Toán 2 (DC1CB41) năm học 2021-2022 cho sinh viên K72 như sau: .

Thông báo danh sách sinh viên trong diện xử lý học vụ Khoa CNTT 10/2022

Khoa CNTT thông báo danh sách sinh viên bị xử lý học vụ thuộc diện thôi học. Đề nghị sinh viên liên hệ với GVCN/CVHT xác nhận tình trạng học tập..