Hoạt động sinh viên

Tổ chức buổi giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản

Tổ chức buổi giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ ứng tuyển vào làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản

Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ ứng tuyển vào làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản.

Hội thảo tư vấn giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản

Hội thảo tư vấn giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản.

Lãnh đạo Nhà trường đón và chúc mừng sinh viên trở về nước sau Kỳ thi tay nghề thế giới 2015

Lãnh đạo Nhà trường đón và chúc mừng sinh viên trở về nước sau Kỳ thi tay nghề thế giới 2015.