Hoạt động sinh viên

Thông báo tổ chức Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (đợt tháng 11/2022)

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 11/2022), cụ thể như sau:.

Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo xét cấp học bổng ngắn hạn tại Cộng hoà LB Đức

Thông báo xét cấp học bổng ngắn hạn tại Cộng hoà LB Đức.

Thông báo kế hoạch thi chính thức vòng 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Đợt 1 các lớp K72 HT,TT,DT)

Thông báo kế hoạch thi chính thức vòng 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Đợt 1 các lớp K72 HT,TT,DT).

Hướng dẫn về việc tính điểm học phần sau khi thi lại (lần 2) đối với sinh viên từ khoá 72

Hướng dẫn về việc tính điểm học phần sau khi thi lại (lần 2) đối với sinh viên từ khoá 72.