Hoạt động sinh viên

Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí các khoá của sv khoa CNTT đến 28/2/2023

Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí các khoá của sv khoa CNTT đến 28/2/2023.

Thông báo mở đăng ký Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới

Thông báo mở đăng ký Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh "Thanh xuân trong tôi là ... FIT" nhân kỷ niệm ngày thành lập khoa CNTT

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh "Thanh xuân trong tôi là ... FIT" nhân kỷ niệm ngày thành lập khoa CNTT.

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 (bổ sung) cho sinh viên Khoa CNTT từ năm 2019-2022 (tất cả các đợt học)

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 (bổ sung) cho sinh viên Khoa CNTT từ năm 2019-2022 (tất cả các đợt học).

Danh sách nhận học bổng dự kiến cho sinh viên CNTT (K70-72) học kỳ 1 năm học 2022-2023

Danh sách nhận học bổng dự kiến cho sinh viên CNTT (K70-72) học kỳ 1 năm học 2022-2023.