Hoạt động sinh viên

Hướng dẫn về việc tính điểm học phần sau khi thi lại (lần 2) đối với sinh viên từ khoá 72

Hướng dẫn về việc tính điểm học phần sau khi thi lại (lần 2) đối với sinh viên từ khoá 72.

Thông tin phản hồi về đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2022 cho sinh viên khoa CNTT

Thông tin phản hồi về đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2022 cho sinh viên khoa CNTT.

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2022.

Thông báo kế hoạch thi dự kiến vòng 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Đợt 1 các lớp K72 HT,TT,DT)

Thông báo kế hoạch thi dự kiến vòng 1 học kỳ 1 năm học 2022-2023 (Đợt 1 các lớp K72 HT,TT,DT).

Thông báo bổ sung kế hoạch thi vòng 2 môn Toán 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên K72

Văn phòng Khoa CNTT thông báo bổ sung kế hoạch thi vòng 2 môn Toán 2 (DC1CB41) năm học 2021-2022 cho sinh viên K72 như sau: .