Hoạt động sinh viên

THÔNG BÁO V/V NỘP QUYỂN BÁO CÁO ĐỂ PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 CHUYÊN NGÀNH CNKT CƠ ĐIỆN TỬ

Sinh viên khóa 69 làm Đồ án tốt nghiệp ngành CNKT Cơ điện tử nộp 2 quyển về Bộ môn Cơ điện tử để tiến hành phân công phản biện và thành lập hội đồng bảo vệ tốt nghiệp..

Quy định miễn học phần Tiếng Anh cơ bản và quy đổi điểm đối với sinh viên hệ ĐHCQ

Quy định miễn học phần Tiếng Anh cơ bản và quy đổi điểm đối với sinh viên hệ ĐHCQ.

THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 NGÀNH HTTT VÀ CNTT

Văn phòng khoa CNTT thông báo danh sách phòng phản biện Đồ án Tốt nghiệp K69 (Bảo vệ lại K67+K68) chuyên ngành Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin theo danh sách đính kèm..

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 7 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 1)

Căn cứ danh sách SV có nguyện vọng học trong đợt 7 năm học 2021 - 2022 do các Khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ mở lớp để SV TỰ ĐĂNG KÍ HỌC BẰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN..

THÔNG BÁO V/V PHÂN PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 (BẢO VỆ LẠI K68_K67) NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính  phân công phản biện theo danh sách trong file đính kèm. Các bước thực hiện quy trình phản biện như sau:.