Hoạt động sinh viên

ĐIỀU CHỈNH: THÔNG BÁO V/V MỞ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI SINH VIÊN KHOA CNTT THÁNG 5 - 2022

Đối tượng: Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện (không giới hạn về loại học phần).

THÔNG BÁO THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NỘI BỘ CHO SV CSĐT HÀ NỘI (ĐỢT THÁNG 06/2022)

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (SV xem Cấu trúc bài thi trong file đính kèm) cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 06/2022), cụ thể như sau:.

THÔNG BÁO V/V MỞ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI SINH VIÊN KHOA CNTT THÁNG 5 - 2022

Nhà trường thông báo về việc mở đăng ký học lại cho sinh viên khoa CNTT tháng 5/2022, cụ thể như sau:.

KẾ HOẠCH THI KỲ CHÍNH VÒNG 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022 KHOA CNTT

Nhà trường thông báo kế hoạch thi kỳ chính vòng 1 học kỳ II năm học 2021-2022 khoa CNTT như sau:.

Sinh viên khoa CNTT hào hứng với chương trình Tọa đàm: Way to Enterprise - Đường đến doanh nghiệp

Ngày 20/4 vừa qua, sinh viên khoa CNTT - Trường Đại học Công nghệ GTVT đã có buổi giao lưu với các diễn giả là CEO của các công ty công nghệ lớn tại Việt Nam trong chương trình Tọa đàm: "Way to Enterprise - Đường đến Doanh nghiệp"..