Hoạt động sinh viên

Thông báo hoãn kế hoạch thi vòng 2 kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Thông báo: Do có sự điều chỉnh về kế hoạch thi vì vậy khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên..

Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 9 - Năm học 2022 - 2023 (Lần 2)

Căn cứ danh sách SV có nguyện vọng học trong đợt 9 năm học 2022 - 2023 do các Khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ mở lớp để SV TỰ ĐĂNG KÍ HỌC BẰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN.

Thông báo về việc chuẩn bị thi Vòng 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 sinh viên khoa CNTT

Thông báo về việc chuẩn bị thi Vòng 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Thông báo hoàn thiện thủ tục xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện đợt tháng 9/2022

Thông báo hoàn thiện thủ tục xét tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện đợt tháng 9/2022.

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV ĐỢT 9 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 - (LẦN 1)

Nhà trường tổ chức đợt học bổ sung cho SV ĐỢT 9 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 - (LẦN 1).