Hoạt động sinh viên

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên với Trường Đại học Khoa học ứng dụng Hamburg (CHLB Đức) năm học 2023-2024

Chương trình học bổng trao đổi sinh viên với Trường Đại học Khoa học ứng dụng Hamburg (CHLB Đức) năm học 2023-2024.

Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí các khoá của sv khoa CNTT đến 28/2/2023

Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí các khoá của sv khoa CNTT đến 28/2/2023.

Thông báo mở đăng ký Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới

Thông báo mở đăng ký Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh "Thanh xuân trong tôi là ... FIT" nhân kỷ niệm ngày thành lập khoa CNTT

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh "Thanh xuân trong tôi là ... FIT" nhân kỷ niệm ngày thành lập khoa CNTT.

Danh sách nhận học bổng dự kiến cho sinh viên CNTT (K70-72) học kỳ 1 năm học 2022-2023

Danh sách nhận học bổng dự kiến cho sinh viên CNTT (K70-72) học kỳ 1 năm học 2022-2023.