Hoạt động sinh viên

Thông báo Đăng ký học và Thời khoá biểu học kỳ chính 2 - năm học 2022-2023

Thông báo Đăng ký học và Thời khoá biểu học kỳ chính 2 - năm học 2022-2023.

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 2 học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 kỳ phụ 12 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT

Thông báo kế hoạch thi vòng 1 kỳ phụ 12 năm học 2022-2023 cho sinh viên khoa CNTT.

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo tới sinh viên còn nợ học phí các học kỳ trước và chưa nộp học phí học kỳ II năm học 2022-2023, cụ thể như sau:.

Kế hoạch tổ chức chương trình Trao bằng tốt nghiệp học viên, sinh viên năm 2023

Thực hiện chương trình Công tác sinh viên năm học 2022-2023, Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Trao bằng tốt nghiệp học viên, sinh viên năm 2023 như sau:.