Lịch thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ - Đợt tháng 11/2022

Sinh viên thi theo hình thức trắc nghiệm trên giấy, trực tiếp tại CSĐT Hà Nội hoặc CSĐT Vĩnh Phúc vào ngày 06/11/2022 (SV nhập MSV để tra cụ thể của từng cá nhân trong file đính kèm).

* Chú ý:

- SV có mặt tại phòng thi trước khi bắt đầu thi 30 phút để làm các thủ tục.

- SV kiểm tra kĩ lại thông tin cá nhân.

- SV đi thi mang theo bút chì, tẩy, bút bi; CMND (hoặc CCCD) và thẻ SV. Mọi hành vi sử dụng giấy tờ không hợp pháp sẽ bị hủy kết quả thi và xử lý kỉ luật, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhà trường sẽ sử dụng album ảnh để đối chiếu khi sinh viên vào phòng thi, đồng thời quét và lưu vân tay của SV để đối chiếu.

- Phòng thi, thời gian thi thí sinh cập nhật theo danh sách bên dưới:
 
Phòng Thời gian thi Ngày thi Địa điểm thi
P.01 08h30 - 10h30 06/11/2022 101.A6 - CSĐT Hà Nội
P.02 08h30 - 10h30 06/11/2022 201.A6 - CSĐT Hà Nội
P.03 08h30 - 10h30 06/11/2022 301.A6 - CSĐT Hà Nội
P.04 08h30 - 10h30 06/11/2022 401.A6 - CSĐT Hà Nội
P.05 08h30 - 10h30 06/11/2022 501.A6 - CSĐT Hà Nội
P.06 08h30 - 10h30 06/11/2022 202.A5- CSĐT Hà Nội
P.07 12h30 - 14h30 06/11/2022 101.A6 - CSĐT Hà Nội
P.08 12h30 - 14h30 06/11/2022 201.A6 - CSĐT Hà Nội
P.09 12h30 - 14h30 06/11/2022 301.A6 - CSĐT Hà Nội
P.10 12h30 - 14h30 06/11/2022 401.A6 - CSĐT Hà Nội
P.11 12h30 - 14h30 06/11/2022 501.A6 - CSĐT Hà Nội
P.12 15h00 - 17h00 06/11/2022 101.A6 - CSĐT Hà Nội
P.13 15h00 - 17h00 06/11/2022 201.A6 - CSĐT Hà Nội
P.14 15h00 - 17h00 06/11/2022 301.A6 - CSĐT Hà Nội
P.15 15h00 - 17h00 06/11/2022 401.A6 - CSĐT Hà Nội
P.16 15h00 - 17h00 06/11/2022 501.A6 - CSĐT Hà Nội
P.17 15h00 - 17h00 06/11/2022 202.A5- CSĐT Hà Nội