Lịch thi sinh viên K72

Sinh viên K72 chú ý lịch thi xem lịch thi tại file đính kèm.

Danh sách thi tại link : https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1uRPQckG6r84bFQY4_x9C7HlUelPiu3lw