Thông báo bổ sung về lớp ôn luyện và thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khoa CNTT khóa 66,67,68 (lần 1)

Theo danh sách đăng ký lớp ôn luyện và thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên khoa CNTT khóa 66,67,68. Khoa CNTT thông báo như sau:

  • Thời gian khai giảng (Dự kiến): 26/9/2022
  • Thời hạn nộp học phí: Trước ngày 26/9/2022 (Học phí + Lệ phí thi đối với SV đăng ký học, Lệ phí thi với SV chỉ tham gia thi)
  • Lịch học (Dự kiến): từ 19h00 đến 21h00 thứ 2, 4, 6, Chủ nhật
  • Thời gian thi (Dự kiến): 08/10/2022

Chi tiết sinh viên xem trong email đã đăng ký.

Trân trọng.


Tệp đính kèm