Thông báo

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm học 2016-2017

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm học 2016-2017.

Danh sách và Lịch học các lớp trình độ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

Khoa Công nghệ thông tin thông báo Danh sách và Lịch học các lớp trình độ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC.

Thông báo mời dự Hội thảo Sinh viên UTT với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo Sinh viên UTT với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 04,05/03/2017

Khoa Công nghệ thông tin thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 04,05/03/2017.

Thông báo triển khai kế hoạch Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K64 - Hệ Đại học chính quy ngành Điện tử viễn thông

Thông báo triển khai kế hoạch Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K64 - Hệ Đại học chính quy ngành Điện tử viễn thông.