Thông báo

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC giai đoạn 2 ngày 04/02/2018

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC giai đoạn 2 ngày 04/02/2018.

Thông báo triển khai kế hoạch Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K65ĐH ngành Hệ thống thông tin và K66CĐ ngành Công nghệ thông tin

Thông báo triển khai kế hoạch Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K65ĐH ngành Hệ thống thông tin và K66CĐ ngành Công nghệ thông tin.

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp K65-ĐH chuyên ngành Điện tử viễn thông

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp K65-ĐH chuyên ngành Điện tử viễn thông.

Thông báo Hoàn thiện chỉnh sửa, bổ sung Đồ án tốt nghiệp K64ĐH, K65CĐ đợt 2 năm 2017

Thông báo Hoàn thiện chỉnh sửa, bổ sung Đồ án tốt nghiệp K64ĐH, K65CĐ đợt 2 năm 2017.

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64 ĐH, K65 CĐ ngành CNKT Điện tử, truyền thông đợt 2 năm 2017

Thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp K64 ĐH, K65 CĐ ngành CNKT Điện tử, truyền thông đợt 2 năm 2017.