Thông báo

Quyết định phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp K68 ngành HTTT năm 2021

Quyết định phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp K68 ngành HTTT năm 2021.....

Đăng ký làm lại đồ án đợt tháng 03/2021 đối với sinh viên khóa 66-67

Đăng ký làm lại đồ án đợt tháng 03/2021 đối với sinh viên khóa 66-67....

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 1 khóa 68 chuyên ngành Hệ thống thông tin hệ đại học chính quy

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 1 khóa 68 chuyên ngành Hệ thống thông tin hệ đại học chính quy......

Bổ sung thông tin số tài khoản ngân hàng đối với sinh viên nhận học bổng và sinh viên nhận trợ cấp covid năm 2020

Bổ sung thông tin số tài khoản ngân hàng đối với sinh viên nhận học bổng và sinh viên nhận trợ cấp covid năm 2020....

Quyết định v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 64-65-66-67 hệ ĐHCQ

Quyết định v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 64-65-66-67 hệ ĐHCQ......