Thông báo

Thông báo lịch học Tiếng Anh theo chuẩn Toeic giai đoạn 2 (dự kiến)

Thông báo lịch học Tiếng Anh theo chuẩn Toeic giai đoạn 2 (dự kiến).

Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 hệ ĐH K64 và hệ CĐ K64,65

Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 hệ ĐH K64 và hệ CĐ K64,65.

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm học 2017-2018

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm học 2017-2018.

Kết quả dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 cho hệ ĐH K64 và hệ CĐ K65

Kết quả dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 cho hệ ĐH K64 và hệ CĐ K65.

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64 đợt 2

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64 đợt 2.