Thông báo

Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 hệ ĐH K64 và hệ CĐ K64,65

Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 hệ ĐH K64 và hệ CĐ K64,65.

Kết quả dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 cho hệ ĐH K64 và hệ CĐ K65 (T4.2018)

Kết quả dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 cho hệ ĐH K64 và hệ CĐ K65, K54 (T4.2018).

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64, K65 đợt 1 năm 2018

Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64, K65 đợt 1 năm 2018.

Thông báo đăng ký lựa chọn đề tài Đồ án tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin K65 đợt 1 (T3/2018)

Thông báo đăng ký lựa chọn đề tài Đồ án tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin K65 đợt 1 (T3/2018).

Bảng điểm xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 1 K65 và K64 xét cùng

Bảng điểm xét điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 1 K65 và K64 xét cùng.