Thông báo

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp K64 - Đại học ngành Hệ thống thông tin và K65 - Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin

Thông báo Danh sách và lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp K64 - Đại học ngành Hệ thống thông tin và K65 - Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin.

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm học 2016-2017

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm học 2016-2017.

Danh sách và Lịch học các lớp trình độ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

Khoa Công nghệ thông tin thông báo Danh sách và Lịch học các lớp trình độ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC.

Thông báo mời dự Hội thảo Sinh viên UTT với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo Sinh viên UTT với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 04,05/03/2017

Khoa Công nghệ thông tin thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 04,05/03/2017.