THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 NGÀNH HTTT VÀ CNTT

Văn phòng khoa CNTT thông báo danh sách phòng phản biện Đồ án Tốt nghiệp K69 (Bảo vệ lại K67+K68) chuyên ngành Hệ thống thông tin và Công nghệ thông tin theo danh sách đính kèm.

Thời gian và địa điểm phòng ghi rõ trong file!

Chúc các bạn sinh viên bảo vệ thành công!