Thông báo lần 1: Đăng ký HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho sinh viên khoa CNTT (ĐỢT 10 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024)

Khoa CNTT thông báo mở Đăng ký đợt HỌC LẠI (HL), HỌC CẢI THIỆN (HCT) cho SV (ĐỢT 10 - Học kì 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024)

 • Thời gian học dự kiến: Từ tháng 10 – 11/2023 (6 - 8 Tuần)
 • Đối tượng:
  • Sinh viên các khóa K69 – K70 của khoa CNTT (Khoa khác không đăng ký)
  • Sinh viên K67 - K68 của khoa CNTT phải có Quyết định gia hạn thời gian học mới được đăng ký.
  • Sinh viên khóa K71 đến K73 không đăng ký
  • Chỉ đăng ký học lại với tình trạng môn học ghi HỌC LẠI; HỌC CẢI THIỆN là những môn có điểm F, D, D+, C (HỌC MỚI không được đăng ký)
 • Các bước để đăng ký:
  • Bước 1: Sinh viên xem danh sách những MÔN KHÔNG MỞ (file đính kèm) để KHÔNG đăng ký những môn đó.
  • Bước 2: Sinh viên điền thông tin môn muốn đăng ký đầy đủ theo Forms, nhiều môn điền thông tin nhiều lần (không điền gộp thông tin) tại link: https://forms.gle (hết hạn forms đăng ký sẽ khóa) Thời hạn điền thông tin trước 17h00 ngày 06/09/2023.
  • Bước 3: Chờ thông báo tiếp theo trên các trang của khoa CNTT: https://fit.utt.edu.vn/ ; https://www.facebook.com/fit.utt ; Hoặc email cá nhân đã đăng ký theo forms. Dự kiến đến ngày 11/09/2023 sẽ có thông báo lần 2 (qua email).
 • Lưu ý quan trọng:
  • Sinh viên đọc kĩ nội dung khi điền Forms
  • Những Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện đề xuất luôn lịch học phải đề xuất đủ thời lượng (số tiết). Tối đa 4 môn trong đợt học này.
  • Những Sinh viên chưa có đầy đủ điểm liên hệ với Phòng Khảo thí – Tầng 1 nhà H3 để được giải quyết trước khi đăng kí học.
  • Sinh viên điền đúng thông tin cá nhân để nhận thông báo, sinh viên đăng ký nhiều môn tự đề xuất lịch học để không bị trùng, nếu trùng phải giảm bớt môn đăng ký.
  • Sinh viên chịu trách nhiệm với thông tin đăng ký của mình.