Thông báo mở Đăng ký đợt HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho SV Khoa CNTT (ĐỢT 1 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023)

Khoa CNTT thông báo mở Đăng ký đợt HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN cho SV (ĐỢT 1 - Học kì 2 - NĂM HỌC 2022 - 2023)
 • Thời gian học dự kiến: Từ tháng 01 – 03/2023
 • Đối tượng:
  • Sinh viên các khóa K68+K69 của khoa CNTT (Khoa khác không đăng ký)
  • Sinh viên khóa K70 đến K73 không đăng ký
  • Đối với sinh viên K67 của khoa CNTT phải có Quyết định gia hạn thời gian học mới được đăng ký.
  • Chỉ đăng ký học lại với tình trạng môn học ghi HỌC LẠI, học cải thiện là những môn có điểm F, D, D+, C (HỌC MỚI không được đăng ký)
 • Các bước để đăng ký:
  • Bước 1: Sinh viên xem danh sách những môn KHÔNG MỞ (file đính kèm) để không đăng ký những môn đó.
  • Bước 2: Sinh viên điền thông tin môn muốn đăng ký đầy đủ theo Forms, nhiều môn điền thông tin nhiều lần (không điền gộp thông tin) tại link:                     https://forms.gle (hết hạn forms đăng ký sẽ xóa) Thời hạn điền thông tin trước 17h00 ngày 24/12/2022.
  • Bước 3: Chờ thông báo tiếp theo trên các trang của khoa CNTT: https://fit.utt.edu.vn/ ; https://www.facebook.com/fit.utt ; dự kiến đến ngày 27/12/2022 sẽ có thông báo lần 2.
 • Lưu ý quan trọng:
  • Sinh viên đọc kĩ nội dung khi điền Forms
  • Những Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện đề xuất luôn lịch học phải đề xuất đủ thời lượng (số tiết). Tối đa 4 môn trong đợt học này.
  • Những Sinh viên chưa có đầy đủ điểm liên hệ với phòng Khảo thí và ĐBCL ĐT – Tầng 1 nhà H3 để được giải quyết trước khi đăng kí học.
  • Sinh viên đã đăng ký nhiều môn tự đề xuất lịch học để không bị trùng, nếu trùng phải giảm bớt môn đăng ký.
  • Sinh viên chịu trách nhiệm với thông tin đăng ký của mình.