Thông báo mở đăng ký học lại - các học phần Thực tập chuyên ngành, Thực tập doanh nghiệp, Thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên K67-69 khoa CNTT

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho sinh viên đã học các học phần thực tập chuyên ngành, thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp

- Sinh viên HỌC MỚI (chưa được cử đi thực tập) không được đăng ký 

- Thời hạn đăng ký: đến 17h00 ngày 17/9/2022

Các bước thực hiện:
Bước 1. Sinh viên kiểm tra Học phần thực tập bằng tài khoản cá nhân trên trang: https://qldt.utt.edu.vn/CMCSoft.IU.Web.info/login.aspx
 
Bước 2: Điền thông tin đăng ký môn thực tập vào forms theo đúng Tên môn, Mã môn (với trình trạng môn phải là HỌC LẠI).
 
Bước 3: Sinh viên đọc các thông báo tiếp sau ngày 18/9/2022 qua email, hoặc cập nhật thông tin tại địa chỉ https://fit.utt.edu.vn/https://www.facebook.com/fit.utt;
 
Mọi thắc mắc: sinh viên liên hệ Thầy Dũng - Văn phòng khoa CNTT - SĐT: 0912.222.207

Tệp đính kèm