THÔNG BÁO THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NỘI BỘ CHO SV CSĐT HÀ NỘI (ĐỢT THÁNG 06/2022)

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (SV xem Cấu trúc bài thi trong file đính kèm) cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 06/2022), cụ thể như sau:

     - Đối tượng dự thi: sinh viên tại CSĐT Hà Nội;

     - Ngày thi (dự kiến): bắt đầu từ ngày 16/6/2022 (kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau);

     - Hình thức, địa điểm thi: thi trắc nghiệm trên máy tại trường;

     - Phí thi: 400.000đ / lần thi;

     - Sinh viên có nguyện vọng tham gia kì thi này có thể đăng kí bằng cách chuyển phí thi vào tài khoản của Nhà trường trước 17h00 ngày 02/6/2022 (SV xem số TK của Trường trong file đính kèm); nội dung chuyển tiền ghi theo cú pháp: TA0622_Mã SV_Họ và tên SV_Lớp (Ví dụ: TA0622_66DCCD99999_Nguyen Van A_66DCCD20);

     - Danh sách SV, ca thi, phòng thi cụ thể, sẽ được thông báo trên trang https://utt.edu.vn/daotao trước 17h00 ngày 13/6/2022.

* Lưu ý:

     + Toàn bộ SV đã nộp tiền thi đợt tháng 7/2021 nhưng chưa đăng kí thi đợt tháng 8/2021, tháng 12/2021, tháng 01/2022 và tháng 03/2022 sẽ phải thi trong đợt tháng 06/2022 luôn (những SV này không phải nộp tiền thi mà được bảo lưu từ tháng 7/2021 sang). Những SV đã đăng kí nhưng không tham gia dự thi mà không có lí do chính đáng sẽ bị tính là Bỏ thi.

     + SV đi thi mang theo CMND (hoặc CCCD) và thẻ SV;Nhà trường sẽ sử dụng album ảnh để đối chiếu khi sinh viên vào phòng thi, đồng thời quét và lưu vân tay của SV để đối chiếu.

     + Đề nghị SV thường xuyên theo dõi trang https://utt.edu.vn/daotao để kịp thời cập nhật tình hình.