Thông báo tổ chức Thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (đợt tháng 11/2022)

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 11/2022), cụ thể như sau:

  • Đối tượng dự thi: sinh viên tại CSĐT Hà Nội.
  • Ngày thi (dự kiến): nửa đầu tháng 11/2022 (kế hoạch cụ thể sẽ thông báo sau).
  • Hình thức, địa điểm thi: Nhà trường sẽ thông báo sau.
  • Lệ phí thi: 400.000đ / lần thi.
  • Sinh viên có nguyện vọng tham gia kì thi này có thể đăng kí bằng cách chuyển phí thi vào tài khoản của Nhà trường trước 17h00 ngày 27/10/2022 (SV xem số TK của Trường trong file đính kèm); nội dung chuyển tiền ghi theo cú pháp: TA1122_Mã SV_Họ và tên SV_Lớp (Ví dụ: TA1122_69DCCD99999_Nguyen Van A_69DCCD20).
  • Danh sách SV, ca thi, phòng thi cụ thể, sẽ được thông báo trên trang https://utt.edu.vn/daotao trước 17h00 ngày 01/11/2022.

Lưu ý:

  • SV đi thi mang theo CMND (hoặc CCCD) và thẻ SV;Nhà trường sẽ sử dụng album ảnh để đối chiếu khi sinh viên vào phòng thi, đồng thời quét và lưu vân tay của SV để đối chiếu.
  • Đề nghị SV thường xuyên theo dõi trang https://utt.edu.vn/daotao để kịp thời cập nhật tình hình.
 
 

Tệp đính kèm