THÔNG BÁO V/V PHÂN PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 (BẢO VỆ LẠI K68_K67) NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính phân công phản biện theo danh sách trong file đính kèm. Các bước thực hiện quy trình phản biện như sau:

1. Thời gian: 

              Thời gian phản biện: Từ 3/6/2022 đến hết ngày 10/6/2022

2. Liên hệ:

            - Sinh viên liên hệ với Giảng viên phản biện theo danh sách đính kèm

            - Sinh viên xin xác nhận cho phép bảo vệ từ Giảng viên phản biện

            - Sinh viên in 05 quyển báo cáo gửi về cho từng Giảng viên hội đồng (Liên hệ và gửi tận tay cho Thầy/Cô)

3. Lịch bảo vệ: 

            - Từ 07h30 đến 17h00 ngày 14/06/2022 và 15/06/2022