THÔNG BÁO V/V PHÂN PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 NGÀNH CNTT, HTTT

Bộ môn HTTT phân công phản biện theo danh sách trong file đính kèm. Các bước thực hiện quy trình phản biện như sau:

  1. Thời gian phản biện

Thời gian phản biện bắt đầu tính từ ngày thứ 4 (ngày 01/6/2022) đến thứ 3 (ngày 7/6/2022). Bộ môn phân quyển theo Hội đồng (dự kiến) tại phòng 406-H1, các Thầy/Cô đối chiếu danh sách và nhận bản cứng Đồ án của sinh viên mình phản biện. Thầy/Cô sẽ nhận về một quyển Đồ án và một đề cương chi tiết đã được Bộ môn duyệt để tiến hành đọc phản biện.

  1. Đánh giá

  - Sau khi phản biện Thầy/Cô nhận xét chi tiết vào file nhanxet_phanbien và biên bản Test_Do_An được gửi theo file đính kèm. Quá trình Test và nhận xét về Đồ án phải căn cứ vào đề cương chi tiết của sinh viên đã được Bộ môn thông qua (coi đề cương chi tiết là đề bài để test).

  - Thầy/Cô nhớ gửi lại biên bản test chương trình và nhận xét phản biện Đồ án cho sinh viên nộp về cho thư ký các Hội đồng mình tham gia trong ngày thứ 2 (8/6/2022) .

  - Kính đề nghị các Thầy/Cô phản biện công tâm và làm nghiêm túc để giúp gần 3000 sinh viên đang theo học CNTT ngày một đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

  - Trong trường hợp sinh viên được phản biện yêu cầu chỉnh sửa, các em sẽ thực hiện theo gợi ý của giáo viên phản biện nhưng phải được sự đồng ý và thông qua của giáo viên hướng dẫn.

  1. Hội đồng

Nếu không có nhiều trường hợp sinh viên bị cấm bảo vệ thì danh sách Hội đồng sẽ giữ nguyên như file đính kèm.

  1. Thời gian bảo vệ

Thời gian bảo vệ diễn ra trong 4 ngày 9,10,11,12 tháng 6; Buổi sáng bắt đầu từ 7h30; Buổi chiều bắt đầu từ 13h30. Phòng bảo vệ sẽ thông báo tới các Thầy/Cô sau.