Thông báo

Thông báo nợ học phí học lại và học cải thiện hè 2015

Thông báo nợ học phí học lại và học cải thiện hè 2015.

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho sinh viên K66

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2015-2016 cho sinh viên K66.

Thông báo Kế hoạch tập luyện, tổng duyệt và tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giao thông Vận tải

Thông báo Kế hoạch tập luyện, tổng duyệt và tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Giao thông Vận tải.

Thông báo Phân công nhiệm vụ xây dựng và báo cáo các nội dung giảng dạy trong tuần sinh hoạt công dân đầu khoá đối với các lớp sinh viên khoá 66

Thông báo Phân công nhiệm vụ xây dựng và báo cáo các nội dung giảng dạy trong tuần sinh hoạt công dân đầu khoá đối với các lớp sinh viên khoá 66.

Thông báo các cơ quan, đơn vị xem phim tài liệu về Ngành GTVT

Thông báo các cơ quan, đơn vị xem phim tài liệu về Ngành GTVT.