Thông báo

Thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 04,05/03/2017

Khoa Công nghệ thông tin thông báo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 04,05/03/2017.

Thông báo triển khai kế hoạch Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K64 - Hệ Đại học chính quy ngành Điện tử viễn thông

Thông báo triển khai kế hoạch Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên K64 - Hệ Đại học chính quy ngành Điện tử viễn thông.

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 04-05/03/2017

Danh sách sinh viên tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 04-05/03/2017; Tài liệu hướng dẫn thi Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC.

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập Khóa 67

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập Khóa 67 Khoa Công nghệ thông tin (Các lớp từ cơ sở Vĩnh Phúc về Hà Nội).

Thông báo kế hoạch thi và ôn luyện thi cho đội tuyển sinh viên giỏi Tiếng Anh năm học 2016 - 2017

Thông báo kế hoạch thi và ôn luyện thi cho đội tuyển sinh viên giỏi Tiếng Anh năm học 2016 - 2017.