Tin tức - Sự kiện

ĐIỀU CHỈNH: THÔNG BÁO V/V MỞ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI SINH VIÊN KHOA CNTT THÁNG 5 - 2022

Đối tượng: Sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện (không giới hạn về loại học phần).

THÔNG BÁO V/V PHÂN PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K69 NGÀNH CNTT, HTTT

Bộ môn HTTT phân công phản biện theo danh sách trong file đính kèm. Các bước thực hiện quy trình phản biện như sau:.

Hội nghị Khoa học Khoa Công nghệ thông tin năm 2022

Ngày 18/5/2022, Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) đã tổ chức Hội nghị Khoa học Khoa Công nghệ thông tin năm 2022. Hội nghị năm nay có 2 tiểu ban gồm 12 báo cáo tập trung vào các chủ đề một số vấn đề đang phát triển trong lĩnh vực CNTT, Điện tử truyền thông và Cơ điện tử..

THÔNG BÁO THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH NỘI BỘ CHO SV CSĐT HÀ NỘI (ĐỢT THÁNG 06/2022)

Nhà trường tổ chức thi đánh giá trình độ tiếng Anh nội bộ (SV xem Cấu trúc bài thi trong file đính kèm) cho SV CSĐT Hà Nội (Đợt tháng 06/2022), cụ thể như sau:.

THÔNG BÁO V/V MỞ ĐĂNG KÝ HỌC LẠI SINH VIÊN KHOA CNTT THÁNG 5 - 2022

Nhà trường thông báo về việc mở đăng ký học lại cho sinh viên khoa CNTT tháng 5/2022, cụ thể như sau:.