Thông báo

Triển khai kế hoạch đào tạo TOEIC giai đoạn 5 (học kì I năm học 2019-2020)

Khoa CNTT đã xây dựng kế hoạch đào tạo, thông báo về việc thực hiện quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên, áp dụng cụ thể cho sinh viên khoa CNTT (từ K66 trở về sau) làm cơ sở thực hiện quy định của nhà trường cũng như đảm bảo cho SV tốt nghiệp ra trường đúng kế hoạch......

Quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K64) và khóa 67 hệ cao đẳng

Khoa Công nghệ thông tin thông báo quyết định danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K64) và khóa 67 hệ cao đẳng....

Thông báo lịch kiểm tra định kỳ Tiếng anhTOEIC khóa 68 và 69 (đợt 2)

Khoa Công nghệ thông tin thông báo lịch kiểm tra tiếng anh TOEIC định kỳ dành cho khóa 68 và 69 (đợt 2).

Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K64) và khóa 67 hệ cao đẳng (update)

Khoa Công nghệ thông tin thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án đợt 3 khóa 66 hệ đại học chính quy (xét bổ sung K65 +K64) và khóa 67 hệ cao đẳng (update bản cuối).

Thông báo kết quả kiểm tra định kỳ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC học kỳ I năm học 2019-2020 khóa 68-69

Khoa Công nghệ thông tin công bố kết quả thi định kỳ Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC ngày 10, 11 tháng 08 năm 2019.